Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Wspólne oświadczenie MPWiK Puławy i Opec Puławy dotyczące jakości wody

Wspólne oświadczenie MPWiK Puławy i Opec Puławy dotyczące jakości wody

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI ZAKOŃCZONE

Szanowni Państwo,
 
informujemy, iż w dniu 5 lipca 2023 r. Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów              i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o.z siedzibą w Puławach zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
W efekcie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o.z siedzibą w Puławach powołano Pana Dariusza Dąbrowskiego, który obejmie powyższe stanowisko od 11 lipca 2023 r.
Jednocześnie, w związku z powyższą decyzją, wygasł mandat członka zarządu Pana Wiesława Duklewskiego powołanego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na czas prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o zmianie na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach informuje, że Rada Nadzorcza Spółki z dniem 6 czerwca 2023r. odwołała Pana Bernarda Artura Rudkowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Od 7 czerwca 2023 r. na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Spółki Panu Wiesławowi Duklewskiemu.

Nowa taryfa dla Miasta Puławy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach wypełniając obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art.24e. ust. 3) przedstawia zatwierdzoną przez organ regulacyjny Wody Polskie taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Puławy. (więcej)

Nowa taryfa obowiązująca od dnia 27.05.2023rDostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 49,95 kWp każda

Szanowni Państwo,

     Z przyjemnością informujemy, że w dniu 09.12.2022 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 49,95 kWp każda".
  • Instalacja nr 1 „na gruncie" na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Komunalnej 7 w Puławach
  • Instalacja nr 2 na dachu budynku warsztatowego przy ul. Skowieszyńskiej 51 w Puławach
    Planowany koszt przedsięwzięcia to 336 000,00zł z terminem realizacji do 30.12.2022 r.


WFOSIGW
projekt i realizacja: .e.y.c.