Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

KOMUNIKAT WSZTRZYMANIE BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTÓW

KOMUNIKAT

Zarządu Spółki

dla Klientów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach

oraz podmiotów świadczących usługi dla Spółki w zakresie działań służących przeciwdziałaniu i zwalczaniu, a także zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19


            W trosce o bezpieczeństwo sanitarne Pracowników oraz Klientów Spółki, w związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz uwzględniając czasowy brak dostępności w Spółce pełnej obsady Pracowników informujemy, że od 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. (z możliwością skrócenia lub wydłużenia tego terminu) wstrzymujemy bezpośrednią obsługę Klientów we wszystkich komórkach organizacyjnych Spółki. Wstrzymane zostają również wszelkiego rodzaju odbiory i wykonywanie usług dodatkowych.

Prosimy o załatwianie wszelkich spraw w formie poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie. Wszelkie dane kontaktowe oraz formularze dostępne są na naszej stronie internetowej www.mpwik.pulawy.pl

W związku z zamknięciem KASY prosimy o regulowanie zobowiązań finansowych za pomocą bankowości elektronicznej lub w placówkach do tego przeznaczonych (bank, poczta).

    Jednocześnie informujemy, iż zapewniamy realizację dostawy wody
    i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.


Przepraszamy za wszystkie niedogodności i prosimy Państwa
o zrozumienie podjętych działań


 
                                                                                                       Zarząd

                                                                                     MPWiK „Wodociągi Puławskie”

                                                                                     Spółka z o.o. w Puławach

Jakość ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej

Pismo do SPZOZ w sprawie jakości ścieków wprowadzonych do systemu kanalizacji miasta Puławy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. poniżej zamieszcza link do zapytania i odpowiedzi SPZOZ w sprawie jakości odprowadzanych ścieków ze Szpitala Miejskiego w Puławach do systemu kanalizacji miasta Puławy w związku z pandemią koronawirusa Covid-19.

Pismo i odpowiedź.

Doładowanie zaworów przedpłatowych

Zasady wykupowania kodów doładowujących do zaworów przedpłatowych w związku z zamknięciem KASY i Biura Obsługi Klienta:


1.     Wpłaty za kody doładowujące prosimy realizować na poczcie, w banku lub przelewem na indywidulane konto bankowe wskazane na Państwa fakturach lub na konto MPWIK:

10 1240 2412 1111 0000 3610 6826 (Bank PeKaO S.A)

Osoby zadłużone wpłacają w zależności od zapotrzebowania krotność kwoty 59,81 zł:

*  59,81 zł – 29,81 zł za 3 m3 wody i 30 zł zadłużenie (1 kod),

*  119,62 zł – 59,62 zł za 6 m3 wody i 60 zł zadłużenie (2 kody),

*  179,43 zł – 89,43 zł za 9 m3 wody i 90 zł zadłużenie (3 kody), itd.

Osoby bez zadłużenia wpłacają krotność kwoty 29,81 zł:

*  29,81 zł za 3 m3 wody (1 kod),

*  59,62 zł za 6 m3 wody (2 kody),

*  89,43 zł za 9 m3 wody (3 kody), itd.

Opłaty abonamentowe zostaną naliczone w dacie rozliczania danej trasy.

2.     Potwierdzenie dokonania wpłaty należy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3.     MPWIK po weryfikacji wpłaty prześle kod doładowujący lub krotność kodów na adres e-mail, z którego zostało przesłane potwierdzenie wpłaty wraz z e-fakturą.

4.     W wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości załatwienie sprawy za pomocą poczty elektronicznej należy udać się do Tymczasowego Biura Podawczego z potwierdzeniem wpłaty, gdzie zostanie wydany kod doładowujący i faktura.

5.     W związku z występującą pandemią koronawirusa prosimy o doładowanie w miarę Państwa możliwości jednorazowo większą ilością kodów.

 
                 Przepraszamy za wszystkie niedogodności i prosimy Państwa o zrozumienie podjętych działań.Zakończenie realizacji finansowej projektu p.n.: „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy"

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach informuje, że zakończyliśmy realizację finansową projektu p.n.: „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Prace objęte dofinansowaniem rozpoczęły się w 2016 r. Umowa o dofinansowanie została zawarta w kwietniu 2017 r. a realizacja rzeczowa projektu zakończona została jeszcze w 2019 r.

Zakres projektu obejmował:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania modernizacji sieci wodociągowej.
  2. Wykonanie modernizacji sieci wodociągowej o łącznej długości ponad 9 km. W trakcie prac modernizacyjnych zostały również wymienione odcinki przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego. Roboty prowadzone były w ulicach: Komunalnej, Słowackiego, Kaniowczyków, Górnej, Romów, Włostowickiej, Kilińskiego, Jaworowej, Niemcewicza, Wróblewskiego, Piłsudskiego, Dęblińskiej i Sienkiewicza.
  3. Zakup wodomierzy, modułów radiowo-nadawczych oraz elementów systemowych do zdalnego odczytu wodomierzy (PSION) – podnoszących jakość świadczonych usług w zakresie sprawności odczytu wodomierzy.
  4. Zakup sprzętu dla potrzeb laboratorium Oczyszczalni Ścieków - usprawniający procesy badania parametrów wody i ścieków.
  5. Zakup samochodu dla potrzeb laboratorium umożliwiający poprawienie mobilności pracowników podczas dojazdu na miejsce wykonywania badań.
  6. Promocję projektu – ustawienie tablic pamiątkowo-informacyjnych, zakup ulotek i innych materiałów promocyjnych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 13 062 518,42 zł.

Wartość wykorzystanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 6 326 806,94 zł co stanowi 63,75% wydatków kwalifikowalnych, pozostała część to wkład własny Przedsiębiorstwa.

Informacja dla klientów dotycząca jakości wody

W związku z dużą ilością zgłoszeń w sprawie jakości wody Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiają stanowisko w tej sprawie. (Pobierz plik PDF)
projekt i realizacja: .e.y.c.