Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Jakość ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej

Pismo do SPZOZ w sprawie jakości ścieków wprowadzonych do systemu kanalizacji miasta Puławy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. poniżej zamieszcza link do zapytania i odpowiedzi SPZOZ w sprawie jakości odprowadzanych ścieków ze Szpitala Miejskiego w Puławach do systemu kanalizacji miasta Puławy w związku z pandemią koronawirusa Covid-19.

Pismo i odpowiedź.

Doładowanie zaworów przedpłatowych

Zasady wykupowania kodów doładowujących do zaworów przedpłatowych w związku z zamknięciem KASY i Biura Obsługi Klienta:


1.     Wpłaty za kody doładowujące prosimy realizować na poczcie, w banku lub przelewem na indywidulane konto bankowe wskazane na Państwa fakturach lub na konto MPWIK:

10 1240 2412 1111 0000 3610 6826 (Bank PeKaO S.A)

Osoby zadłużone wpłacają w zależności od zapotrzebowania krotność kwoty 59,81 zł:

*  59,81 zł – 29,81 zł za 3 m3 wody i 30 zł zadłużenie (1 kod),

*  119,62 zł – 59,62 zł za 6 m3 wody i 60 zł zadłużenie (2 kody),

*  179,43 zł – 89,43 zł za 9 m3 wody i 90 zł zadłużenie (3 kody), itd.

Osoby bez zadłużenia wpłacają krotność kwoty 29,81 zł:

*  29,81 zł za 3 m3 wody (1 kod),

*  59,62 zł za 6 m3 wody (2 kody),

*  89,43 zł za 9 m3 wody (3 kody), itd.

Opłaty abonamentowe zostaną naliczone w dacie rozliczania danej trasy.

2.     Potwierdzenie dokonania wpłaty należy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3.     MPWIK po weryfikacji wpłaty prześle kod doładowujący lub krotność kodów na adres e-mail, z którego zostało przesłane potwierdzenie wpłaty wraz z e-fakturą.

4.     W wyjątkowych przypadkach, gdy nie ma możliwości załatwienie sprawy za pomocą poczty elektronicznej należy udać się do Tymczasowego Biura Podawczego z potwierdzeniem wpłaty, gdzie zostanie wydany kod doładowujący i faktura.

5.     W związku z występującą pandemią koronawirusa prosimy o doładowanie w miarę Państwa możliwości jednorazowo większą ilością kodów.

 
                 Przepraszamy za wszystkie niedogodności i prosimy Państwa o zrozumienie podjętych działań.Zakończenie realizacji finansowej projektu p.n.: „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy"

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach informuje, że zakończyliśmy realizację finansową projektu p.n.: „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Prace objęte dofinansowaniem rozpoczęły się w 2016 r. Umowa o dofinansowanie została zawarta w kwietniu 2017 r. a realizacja rzeczowa projektu zakończona została jeszcze w 2019 r.

Zakres projektu obejmował:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania modernizacji sieci wodociągowej.
  2. Wykonanie modernizacji sieci wodociągowej o łącznej długości ponad 9 km. W trakcie prac modernizacyjnych zostały również wymienione odcinki przyłączy wodociągowych w granicach pasa drogowego. Roboty prowadzone były w ulicach: Komunalnej, Słowackiego, Kaniowczyków, Górnej, Romów, Włostowickiej, Kilińskiego, Jaworowej, Niemcewicza, Wróblewskiego, Piłsudskiego, Dęblińskiej i Sienkiewicza.
  3. Zakup wodomierzy, modułów radiowo-nadawczych oraz elementów systemowych do zdalnego odczytu wodomierzy (PSION) – podnoszących jakość świadczonych usług w zakresie sprawności odczytu wodomierzy.
  4. Zakup sprzętu dla potrzeb laboratorium Oczyszczalni Ścieków - usprawniający procesy badania parametrów wody i ścieków.
  5. Zakup samochodu dla potrzeb laboratorium umożliwiający poprawienie mobilności pracowników podczas dojazdu na miejsce wykonywania badań.
  6. Promocję projektu – ustawienie tablic pamiątkowo-informacyjnych, zakup ulotek i innych materiałów promocyjnych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 13 062 518,42 zł.

Wartość wykorzystanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 6 326 806,94 zł co stanowi 63,75% wydatków kwalifikowalnych, pozostała część to wkład własny Przedsiębiorstwa.

Informacja dla klientów dotycząca jakości wody

W związku z dużą ilością zgłoszeń w sprawie jakości wody Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawiają stanowisko w tej sprawie. (Pobierz plik PDF)

Informacja o zmianie taryfy opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w Gminie Żyrzyn

Informujemy, że od dnia 17.12.2019 r. na terenie Gminy Żyrzyn będzie obowiązywała nowa taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.
projekt i realizacja: .e.y.c.