Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

WYRÓŻNIONO WYNALAZKI Z INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Nożowa opaska do nawiercania i Studzienka kanalizacyjna , uzyskały srebrny i złoty medal oraz dyplomy w konkursie wynalazków podczas XIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 14 - 16 października 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej . Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych, Warszawska Izba Gospodarcza. 
Reprezentantem współwłaścicieli wynalazków podczas wydarzenia była Politechnika Warszawska i Politechnika Lubelska.

Więcej informacji o wydarzeniu pod linkiem: http://iwis.polskiewynalazki.pl/#/pl/

Dyplomy:
gold medal   silver medal
gold medal m    silver medal m

Współpraca zespołowa Politechniki Lubelskiej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej, MPWiK "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach,
PPHU WOL-MAT i FŁT KRAŚNIK S.A.
Galeria

      20191014m     20191016m


O nagrodzonych wynalazkach:
studzienka 1   opaska 1

studzienka  opaska do nawiercania

Prawa i zasady związane z ochroną danych osobowych

Szanowni Państwo,

od 25.05.2018 roku wprowadziliśmy RODO, czyli nowe rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Dlatego przypominamy najważniejsze prawa i zasady związane z ochroną Państwa danych osobowych. Są one dostępne (TUTAJ)

Z poważaniem

Zarząd
MPWiK „Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o. w Puławach

PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ STACJI POMIAROWEJ DLA POTRZEB LABORATORIUM


Czwartek, 20.12.2018

Informujemy, że w dniu 19 grudnia 2018 r. podpisaliśmy umowę na dostawę stacji pomiarowej dla potrzeb laboratorium w ramach Projektu pn.: „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy". Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostanie zrealizowane przez: Hach Lange Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław. Wartość podpisanej umowy: 478 063,00 zł + 23%VAT, brutto: 588 017,49 zł.

Informacja o rozpoczęciu przebudowy pomieszczeń biurowych

Informujemy Państwa, iż od dnia 07.11.2018 r. rozpoczynamy prace budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na parterze budynku administracyjnego MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach.
W związku z powyższym, dostęp do budynku MPWiK pozostaje w tym czasie utrudniony. Wszystkie sprawy związane z obsługą klienta tj. w zakresie wynikającym z zawartych umów o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków oraz spraw dotyczących wydawania warunków technicznych bądź branżowego uzgodnienia projektów budowlanych załatwiane będą w budynku Wydziału Serwisowego MPWiK – zlokalizowanego naprzeciw bramy wjazdowej do MPWiK.
Pozostałe sprawy nadal będą realizowane na bieżąco w budynku administracyjno-biurowym, choć z pewnymi komunikacyjnymi utrudnieniami.
Z uwagi na zakres prac, w pewnym okresie robót, wejście do budynku administracyjno-biurowego MPWiK będzie możliwe wyłącznie korytarzem od strony pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego, o czym będzie informować oznakowanie.
Zakończenie prac remontowych przewiduje się na koniec lutego 2019 r. Po zakończeniu prac remontowych mieszkańcy będą mogli korzystać z estetycznego i funkcjonalnego biura obsługi klienta oraz kasy. Prosimy zatem o cierpliwość i wyrozumiałość w tym względzie.

INFORMACJA TECHNICZNA

ODORY Z KANALIZACJI

Otrzymując zgłoszenia od odbiorców usług przyłączonych do naszej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Puławy oraz gmin Końskowola i Żyrzyn, o pojawieniu się odorów kanalizacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych informujemy, że najczęstszą przyczyną obecności gazów kanalizacyjnych w pomieszczeniach jest wysysanie wody z syfonów. Dzieje się tak wtedy, gdy instalacja kanalizacyjna nie jest odpowiednio wentylowana. Niestety, wentylacja kanalizacji bywa lekceważona i w wielu przypadkach jej brakuje. Trzeba jednak pamiętać, że jej brak jest sprzeczny z przepisami, wpływa negatywnie pracę kanalizacji i świadczy o błędach w jej wykonaniu. Więcej na temat wentylacji kanalizacji można przeczytać w załączniku lub klikając w poniższy link:
http://ladnydom.pl/budowa/1,106581,10129819,Wentylacja_instalacji_kanalizacyjnej.html
projekt i realizacja: .e.y.c.