Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Projekt zatwierdzony

Informujemy, że projekt pn.: „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”, który został złożony przez MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o., w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, został zatwierdzony do wsparcia z funduszy europejskich.

Czytaj więcej...

ZAKOŃCZENIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASACH DROGOWYCH OSIEDLA PIASKI II

Informujemy, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych osiedla Piaski II w Puławach w zakresie ulic: J. Zdebika, Z. Adamczewskiego, L. Meresty, J. A. Tyczyńskiego, S. Krausa, oraz M. Kołodzieja została zakończona i przekazana do eksploatacji na podstawie Protokołu Odbioru Technicznego - Końcowego z dnia 13.10.2010r.

Czytaj więcej...

Konferencja Wodociągowców

MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. objął patronat nad konferencją zorganizowaną w Puławach przez firmy ITRON Polska oraz AQUA-TECH Białystok w dniach 24-25 listopada 2010.

Czytaj więcej...

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego

W celu sprostania wymogom stawianym obecnie laboratoriom badawczym, Laboratorium MPWiK wdrożyło międzynarodową normę PN-EN ISO/ IEC 17025, certyfikat PCA AB 1177).

Certyfikat można zobaczyć tutaj.

Projekt na dofinansowanie z funduszy UE

Przygotowano i złożono w dniu 16.11.2009 r. wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla kompleksowego projektu pn.: "Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa".

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.