Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

ZATWIERDZENIE DO WSPARCIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2011 wchodzi w życie nowa taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca w 2011 roku. Cena za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla grupy gospodarstwa domowe wzrasta w stosunku do poprzedniej taryfy średnio o 5,2 %.

Czytaj więcej...

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ DLA MPWIK PUŁAWY - PODPISANIE UMOWY

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Umowa na dofinansowanie podpisana

W dniu 30.12.2010 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pn.:
„Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. podpisało Umowę o dofinansowanie realizacji w/w projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie , reprezentowaną przez Lubelską Fundację Rozwoju z siedzibą w Lublinie.

Czytaj więcej...

Certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2010

17 grudnia 2010 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas Wielkiej Gali "Przedsiębiorstwa Fair Play" odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników całorocznej weryfikacji wszystkich firm zgłoszonych do uzyskania tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2010.

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.