Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Kolejny etap modernizacji Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Komunalnej w Puławach zakończony

W ubiegłym roku rozpoczęła się modernizacja urządzeń Oczyszczalni Ścieków w Puławach. Jednym z wielu elementów całego zadania inwestycyjnego jest „Budowa zbiornika biogazu na Oczyszczalni Ścieków”

Czytaj więcej...

Maj 2011

11.05.211 została zaktualizowana lista rankingowa.

Projekt „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” znajduje się na 28 miejscu listy rankingowej.

Odnośnik do strony

Styczeń 2010 - kwiecień 2011

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalna I i II stopnia uzyskując pkt38,08 i znajduje się na 28 miejscu rankingowym mając statut projektu rezerwowego.

Zakończenie inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. KD7 w os. Centrum w Puławach

Zakończenie inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. KD7 w os. Centrum w Puławach” – I etap.

Czytaj więcej...

ZAKOŃCZENIE „BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W OS. GÓRNA NIWA”

Informujemy, że Budowa sieci wodociągowej w os. Górna Niwa – w zakresie ul. bocznych ul. Spacerowej (ulice: Tęczowa, Cicha, Romantyczna) w Puławach została zakończona i przekazana do eksploatacji na podstawie Protokołu Odbioru Technicznego - Końcowego z dnia 30.11.2010r.

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.