Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Refundacja za realizację zadania 3 i 4 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 3 i zadania 4 z I ETAPU projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”

Czytaj więcej...

Nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informujemy, że od 8 listopada 2011 r. obowiązuje nowy „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” określający zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Puławy. Przedmiotowy regulamin uchwalony został Uchwałą Nr XII/145/11 podjętą w dniu 29 września 2011 r. przez Radę Miasta Puławy w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 163 pod poz. 2617.

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją zadania 7 z ETAPU I projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”, zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na dostawę urządzeń do monitoringu sieci wodociągowej.

Refundacja za realizację zadania 1 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 1 z I ETAPU projektu pn. ” Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”
1. Informujemy o pozyskaniu dofinansowania za zrealizowane w ramach w/w projektu zadanie 1 pn.: „Opracowanie założeń i zasad wdrożenia bazy danych typu GIS na potrzeby opracowania ZSZIT Przedsiębiorstwa wraz z wypracowaniem wzorca użytkowego wdrożenia tego zadania w przedsiębiorstwach wod – kan średniej wielkości”

Czytaj więcej...

Refundacja za realizację zadania 2 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 2 z I ETAPU projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.