Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o przedłużeniu taryfy

Informujemy o przedłużeniu aktualnej taryfy opłat za wodę i ścieki na rok 2012.

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

Czytaj więcej...

Refundacja za realizację zadania 5 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 5 z I ETAPU projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”
1. Informujemy o pozyskaniu dofinansowania za zrealizowane w ramach w/w projektu zadanie 5 pn.: „Opracowanie systemu monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych (monitoring urządzeń energetycznych”)

Czytaj więcej...

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”
Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

Czytaj więcej...

Projekt budowy sieci wod-kan w osiedlu Włostowice w sektorach CD + FGH I+II

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. zleciło wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w osiedlu Włostowice w sektorze CD i FGH I + II w Puławach do Biura Projektów Budownictwa Komunalnego sp. z o.o. które złożyło najkorzystniejsza ofertę.

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.