Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

Czytaj więcej...

marzec 2012 - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Miło nam poinformować, że w dniu 16 marca 2012 roku została podpisana w Warszawie przez Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Panią Małgorzatę Skuchę oraz Prezesa Zarządu MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach Andrzeja Poleszaka umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”.

Czytaj więcej...

Refundacja za realizację zadania 7 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 7 z I ETAPU projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

1. Informujemy o pozyskaniu dofinansowania za zrealizowane w ramach w/w projektu zadanie 7 pn.: „Opracowanie systemu monitoringu sieci wodociągowej”.

Czytaj więcej...

Refundacja za realizację zadania 6 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 6 z I ETAPU projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”

Czytaj więcej...

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” .

Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.