Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Bezwykopowy remont kanału sanitarnego w rejonie ulicy Włostowickiej

Zakończono renowację odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Włostowickiej w Puławach wzdłuż łachy wiślanej.

Zastosowano bezwykopową technologię polegającą na formowaniu wewnątrz istniejącego kanału nowej utwardzonej rury o grubości ścianki 27,7mm. Całkowita długość zmodernizowanego kanału Ø800mm wynosi 792,5m.

W zakresie zadania wykonano renowację 15 szt. istniejących studni kanalizacyjnych. Renowacja kanału ma wpływ na zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do naszego systemu kanalizacyjnego i oczyszczalni.

Innowacje doceniane i wyróżniane

Informujemy, że projekt pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 i Działanie 4.1 z uwagi na: wypełnianie postulatu dokumentu "Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013" , udział w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy oraz wypełnianie zasadniczego celu Narodowej Strategii Spójności, jakim jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, jest wyróżniany i doceniany wśród grupy innych, najbardziej nowatorskich i innowacyjnych projektów w skali kraju.

Czytaj więcej...

Bezwykopowa modernizacja kanału sanitarnego w ulicy Piłsudskiego.

Zakończono renowację odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Puławach. Zastosowano bezwykopową technologię polegającą na formowaniu wewnątrz istniejącego kanału nowej utwardzonej rury o grubości ścianki 4,8mm. Całkowita długość zmodernizowanego kanału Ø200mm wynosi 708,5m oraz Ø250mm L=50,0m.

W zakresie zadania wykonano renowację wszystkich studni kanalizacyjnych. Kanał zlokalizowany jest w centralnej części miasta i wybór technologii bezwykopowej okazał się jak najbardziej trafny.

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

Czytaj więcej...

marzec 2012 - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Miło nam poinformować, że w dniu 16 marca 2012 roku została podpisana w Warszawie przez Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Panią Małgorzatę Skuchę oraz Prezesa Zarządu MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach Andrzeja Poleszaka umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”.

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.