Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Refundacja za realizację zadania 8 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 8 z I ETAPU Projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

1. Informujemy o pozyskaniu dofinansowania za zrealizowane w ramach w/w Projektu zadanie 8 pn.: „Opracowanie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci kanalizacyjnej
wraz z prototypem modelu tej sieci”.

Czytaj więcej...

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w Projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

Czytaj więcej...

Budowa sieci wod-kan w osiedlu Włostowice

Dnia 05.07.2012r. podpisano umowę na wykonanie sieci wodociągowej (1 152,5mb) i kanalizacji sanitarnej (1 084,9mb) w osiedlu Włostowice w sektorach CD i FGH. Budowę prowadzi firma : „Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa” z Lublina. Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w sektorze CD w zakresie projektowanego pasa drogowego, stanowiącego przedłużenie ul. Kowalskiej. Planowane zakończenie robót listopad 2012r.

Ochrona ujęcia wody

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczącego stanu prawnego stref ochronnych ujęć wody ustanowionych przed dniem 01.01.2002r., rozpoczęto procedurę ustanowienia nowych stref ochronnych ujęć wód podziemnych dla m. Puławy eksploatowanych przez nasze przedsiębiorstwo w rejonie osiedla Włostowice. Zakres zadania obejmuje aktualizację dokumentacji hydrogeologicznej w oparciu o badania modelowe w celu uzyskania właściwych decyzji administracyjnych ustanawiających strefy ochrony obejmujące teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej ujęcia.

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.