Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Refundacja za realizację zadania 9 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 9 z I ETAPU Projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

1. Informujemy o pozyskaniu dofinansowania za zrealizowane w/w Zadanie pn.: „Opracowanie systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz założeń i zasad tworzenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy”.

Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę dla wodociągu Dn 110mm, L=75mb przekazano plac budowy. Zadanie będzie realizowane siłami własnymi MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. Inwestycja ta ma na celu podwyższenie parametrów pracy wodociągu oraz zwiększenie jego niezawodności w tym rejonie miasta.

Planowany termin zakończenia inwestycji m-c październik 2012r.

Budowa sieci wod-kan w osiedlu Piaski Włostowickie

Pierwsza ulica w osiedlu Piaski Włostowickie, oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD3 została uzbrojona w sieć wodociągową o długości 136mb oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 115mb, który umożliwił odbiór ścieków z nowobudowanych budynków wielorodzinnych. Kolejne ulice będą uzbrajane zgodnie z planem inwestycyjnym i zapotrzebowaniem inwestorów budownictwa mieszkaniowego.

Publikacja w Kurierze Lubelskim

W dniu 3.08.2012r. Kurier Lubelski opublikował informację na temat naszego prokjektu.

Zaproszenie do składania ofert

Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w Puławach zaprosiło do składania ofert na:

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.