Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Budowa sieci wod-kan w osiedlu Górna-Kolejowa etap III

W ramach tego etapu rozpoczęto realizację dwóch inwestycji j.n:
1. budowa sieci wodociągowej w ul Górnej –przedłużenie istniejącego wodociągu
Zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę rozpoczęto budowę wodociągu żeliwnego Dn 100mm, L=194mb realizowanego siłami własnymi MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia m-c październik 2012r.

Czytaj więcej...

Pozytywna ocena I Etapu Projektu

Informujemy, że Projekt pn.„ Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” prowadzony z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 - 4.1,  uzyskał pozytywną ocenę za I Etap realizacji działań.

Czytaj więcej...

Refundacja za realizację zadania 9 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 9 z I ETAPU Projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

1. Informujemy o pozyskaniu dofinansowania za zrealizowane w/w Zadanie pn.: „Opracowanie systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz założeń i zasad tworzenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy”.

Czytaj więcej...

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Baczyńskiego

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę dla wodociągu Dn 110mm, L=75mb przekazano plac budowy. Zadanie będzie realizowane siłami własnymi MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. Inwestycja ta ma na celu podwyższenie parametrów pracy wodociągu oraz zwiększenie jego niezawodności w tym rejonie miasta.

Planowany termin zakończenia inwestycji m-c październik 2012r.

Budowa sieci wod-kan w osiedlu Piaski Włostowickie

Pierwsza ulica w osiedlu Piaski Włostowickie, oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KD3 została uzbrojona w sieć wodociągową o długości 136mb oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 115mb, który umożliwił odbiór ścieków z nowobudowanych budynków wielorodzinnych. Kolejne ulice będą uzbrajane zgodnie z planem inwestycyjnym i zapotrzebowaniem inwestorów budownictwa mieszkaniowego.
projekt i realizacja: .e.y.c.