Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o chlorowaniu wody w sieci wodociągowej

MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. informuje, że w dniach 24.06.2019 od godziny 10.00 do dnia 01.07.2019 do godziny 10.00 będzie prowadzony proces chlorowania wody w sieci wodociągowej w Puławach.

Przedmiotowe działanie spowodowane jest koniecznością okresowego testowania poprawności działania posiadanej aparatury kontrolującej.

02 maja 2019 r. nie pracujemy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach informuje, że 02 maja 2019 r. nie pracujemy.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy

PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ STACJI POMIAROWEJ DLA POTRZEB LABORATORIUM


Czwartek, 20.12.2018

Informujemy, że w dniu 19 grudnia 2018 r. podpisaliśmy umowę na dostawę stacji pomiarowej dla potrzeb laboratorium w ramach Projektu pn.: „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy". Zadanie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostanie zrealizowane przez: Hach Lange Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław. Wartość podpisanej umowy: 478 063,00 zł + 23%VAT, brutto: 588 017,49 zł.

24 grudnia 2018 r. (wigilia) nie pracujemy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach informuje, że 24 grudnia 2018 r. (wigilia) nie pracujemy.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy

Informacja o rozpoczęciu przebudowy pomieszczeń biurowych

Informujemy Państwa, iż od dnia 07.11.2018 r. rozpoczynamy prace budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na parterze budynku administracyjnego MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach.
W związku z powyższym, dostęp do budynku MPWiK pozostaje w tym czasie utrudniony. Wszystkie sprawy związane z obsługą klienta tj. w zakresie wynikającym z zawartych umów o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków oraz spraw dotyczących wydawania warunków technicznych bądź branżowego uzgodnienia projektów budowlanych załatwiane będą w budynku Wydziału Serwisowego MPWiK – zlokalizowanego naprzeciw bramy wjazdowej do MPWiK.
Pozostałe sprawy nadal będą realizowane na bieżąco w budynku administracyjno-biurowym, choć z pewnymi komunikacyjnymi utrudnieniami.
Z uwagi na zakres prac, w pewnym okresie robót, wejście do budynku administracyjno-biurowego MPWiK będzie możliwe wyłącznie korytarzem od strony pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego, o czym będzie informować oznakowanie.
Zakończenie prac remontowych przewiduje się na koniec lutego 2019 r. Po zakończeniu prac remontowych mieszkańcy będą mogli korzystać z estetycznego i funkcjonalnego biura obsługi klienta oraz kasy. Prosimy zatem o cierpliwość i wyrozumiałość w tym względzie.
projekt i realizacja: .e.y.c.