Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Nowa taryfa dla Miasta Puławy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach wypełniając obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art.24e. ust. 3) przedstawia zatwierdzoną przez organ regulacyjny Wody Polskie taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Puławy. (więcej)

Nowa taryfa obowiązująca od dnia 27.05.2023rDostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 49,95 kWp każda

Szanowni Państwo,

     Z przyjemnością informujemy, że w dniu 09.12.2022 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 49,95 kWp każda".
  • Instalacja nr 1 „na gruncie" na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Komunalnej 7 w Puławach
  • Instalacja nr 2 na dachu budynku warsztatowego przy ul. Skowieszyńskiej 51 w Puławach
    Planowany koszt przedsięwzięcia to 336 000,00zł z terminem realizacji do 30.12.2022 r.


WFOSIGW

23 grudnia 2022r. nie pracujemy

1

Przyjdź, pokochaj, adoptuj

zbiorka-karmy-pulawy

Informacja dla klienta

Drogi Kliencie,

       Podejrzewasz, że Twój wodomierz główny źle pracuje? Sprawdź, czy posiadasz sprawny zawór antyskażeniowy! Przy braku lub niepoprawnej pracy zaworu antyskażeniowego  mogą wystąpić zaburzenia w pracy wodomierza głównego, co może skutkować wyższymi rachunkami za wodę.

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie istnieje obowiązek montowania zaworu antyskażeniowego za wodomierzem głównym (§113 pkt 7 i §115 pkt 2).  

projekt i realizacja: .e.y.c.