Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Refundacja za realizację zadania 9 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 9 z I ETAPU Projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

1. Informujemy o pozyskaniu dofinansowania za zrealizowane w/w Zadanie pn.: „Opracowanie systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz założeń i zasad tworzenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy”.
1.1 Całkowita kwota wydatków poniesiona za realizację zadania 9 w ramach w/w Projektu, objęta wnioskiem o płatność nr WNP - POIG.01.04.00-06-019/09-08 za okres do dnia 18.06.2012 r.: 45 375,69 PLN, gdzie kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 40 518,13 PLN
1.2 Kwota pozyskanego dofinansowania przez refundację: 10 129,55 PLN, stanowi równowartość 25 % kwoty wydatków kwalifikowalnych.
Pozyskana refundacja w kwocie: 10 129,55 PLN składa się z dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - kwota w wysokości: 8 610,11 PLN oraz z dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków stanowiących wkład krajowy – kwota w wysokości: 1 519,44 PLN
projekt i realizacja: .e.y.c.