Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

IG baner top

IG top baner animacja

aktualności

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:
1. Trwa kontynuacja realizacji prac rozwojowych dla zadania 8 z I Etapu projektu:
Zadanie 8: „Opracowanie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci kanalizacyjnej wraz
z prototypem modelu tej sieci” (termin realizacji: 01.11.2011 – 30.04.2012).
2. Rozpoczęto realizację prac rozwojowych kolejnego zadania z I Etapu projektu:
Zadanie 9: „Opracowanie systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz założeń i zasad tworzenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy” (termin realizacji: 01.03.2012 – 30.06.2012).
projekt i realizacja: .e.y.c.