Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”
Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:
1. Rozliczanie realizacji zadania 5 z I Etapu projektu tj. zadania pn. „Opracowanie systemu monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych (monitoring urządzeń energetycznych)”.
Dnia 21.10.2011 r. został złożony wniosek o płatność pośrednią, do Lubelskiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Lublinie, jako Regionalnej Instytucji Finansującej, reprezentującej Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia, celem rozliczenia kosztów realizacji w/w zadania. Obecnej czekamy na ocenę wniosku i refundację kosztów związanych z realizacją tego zadania.
2. Realizacja prac rozwojowych dla zadań:
Zadanie 6: „Opracowanie metodyki ograniczania strat wody w sieci wodociągowej”
(termin realizacji: 01.09.2011 – 30.11.2011).
Zadanie 7: „Opracowanie systemu monitoringu sieci wodociągowej” (termin realizacji: 01.09.2011 – 30.11.2011).
Zadanie 8: „Opracowanie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci kanalizacyjnej wraz z prototypem modelu tej sieci” (termin realizacji: 01.11.2011 – 30.04.2012).
projekt i realizacja: .e.y.c.