Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2012-2017 - LIDER 5-LECIA

Z przyjemnością informujemy Państwa, że uzyskaliśmy pozytywną rekomendację ze strony Kapituły Programu RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2012-2017 – LIDER 5-LECIA Jakość, Kreatywność, Efektywność i znaleźliśmy się w gronie najbardziej innowacyjnych firm w Polsce.
Kryteria, jakimi kierowano się przy wyborze Laureatów, to przede wszystkim:
• realizacja innowacyjnych inwestycji;
• wprowadzanie na polski rynek nowych usług/towarów/rozwiązań;
• wdrażanie nowych technologii informatycznych;
• współpraca z segmentem naukowo-technicznym;
• poszanowanie zrównoważonego rozwoju.
W przypadku naszej firmy szczególną uwagę zwrócono na poszerzenie zakresu usług, współpracę z ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz realizację projektów w ramach programów Unii Europejskiej.

Rynkowy Lider Innowacji 5 Lecia Dyplom m
projekt i realizacja: .e.y.c.