Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Z.O.W. AGLOMERACJA PUŁAWY

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oceniała pozytywnie wniosek rozliczeniowy z realizacji prac wdrożenia systemu Zdalnego Odczytu Wodomierzy (Z.O.W.) dla aglomeracji Puławy na terenie miejscowości obsługiwanych przez system wodociągowy Gminy Końskowola – Celejów, Chrząchów, Chrząchówek, Klementowice, Końskowola, Las Stocki, Młynki, Nowy Pożóg, Opoka, Pulki, Rudy, Sielce, Skowieszyn, Stara Wieś, Stary Pożóg, Stok, Wronów oraz na terenie miejscowości obsługiwanych przez system wodociągowy Gminy Żyrzyn – Osiny, Osiny ZDUNG, Wola Osińska. Przedsięwzięcie było realizowane w terminie od dnia 26.10.2015 r. do dnia 04.12.2015 r. w ramach zadania – ostatniego 10 z II Etapu Umowy o dofinasowanie Nr UDA-POIG.01.04.00-06-019/09-00 UDA-POIG.04.01.00-06-019/09-00.
Pozyskane przez Spółkę dofinansowanie to kwota w wysokości: 128 881,17 PLN , czyli 50% z wartości poniesionej kwoty: 257 762,35 PLN stanowiącej koszty kwalifikowalne przedsięwzięcia ujęte w biznesplanie Projektu. Refundacja była zgodna z wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie przedsięwzięcia. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013.
projekt i realizacja: .e.y.c.