Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o wymianie wodomierzy głównych na terenie gmin: Końskowola i Żyrzyn

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach informuje, że od dnia 26.10.2015 r. do dnia 18.11.2015 r. w godz. od 10.00 do 18.00 na terenie miejscowości obsługiwanych przez system wodociągowy Gminy Końskowola – Celejów, Chrząchów, Chrząchówek, Klementowice, Końskowola, Las Stocki, Młynki, Nowy Pożóg, Opoka, Pulki, Rudy, Sielce, Skowieszyn, Stara Wieś, Stary Pożóg, Stok, Wronów oraz na terenie miejscowości obsługiwanych przez system wodociągowy Gminy Żyrzyn – Osiny, Osiny ZDUNG, Wola Osińska prowadzona będzie wymiana wodomierzy głównych. Prace będą wykonywane przez pracowników firmy „Techem" Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, działającą na rzecz naszej spółki w ramach realizacji Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa"– przedsięwzięcie „Wdrożenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy dla Aglomeracji Puławy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach". Pracownicy firmy „Techem" posiadają stosowne upoważnienia w tym zakresie, wydane przez naszą spółkę. Prosimy Państwa o umożliwienie dostępu do wodomierzy w celu sprawnego montażu.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
projekt i realizacja: .e.y.c.