Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

POZYTYWNA OCENA SYSTEMU SCADA W PUŁAWACH

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oceniała pozytywnie wniosek rozliczeniowy z realizacji prac wdrożenia zautomatyzowanego systemu sterowania SCADA sieciami i obiektami wod-kan będącymi w zarządzaniu MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach. Przedsięwzięcie było realizowane w terminie od dnia 01.12.2013 r. do dnia 31.10.2014 r. w ramach zadań: 6,7,8 II Etapu Umowy o dofinansowanie Projektu na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa. Łączna wartość przedsięwzięcia stanowiła kwotę netto 1 370 383,80 PLN + 23% VAT = 1 685 572,08 PLN brutto.
Poziom pozyskanego przez nas dofinansowania to 50% kosztów netto, czyli kwota 685 191,90 PLN, zgodnie z wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie przedsięwzięcia. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i wkład krajowy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013.
projekt i realizacja: .e.y.c.