Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Wyróżnienie za udział w projekcie badawczym

Informujemy, że w dniu 19 listopada 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała nam wyróżnienie za udział w projekcie badawczym pt. Panel Polskich Przedsiębiorstw w związku z realizowanym przez nas projektem pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 i Działanie 4.1.
projekt i realizacja: .e.y.c.