Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Zaproszenie na konferencję

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ nt. „Zintegrowane systemy zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. GIS, monitoring, modelowanie – realne korzyści”
W dniu 7 grudnia 2012 r. w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym odbędzie się I konferencja naukowo - techniczna pt. „Zintegrowane systemy zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. GIS, monitoring, modelowanie – realne korzyści”.

Konferencja organizowana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach , w ramach promocji Projektu pt. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”, wykonywanego w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 i Działanie 4.1 .

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego.

Celem konferencji jest kreowanie pozytywnych efektów współpracy naukowo – badawczej, prac badawczo – rozwojowych, rozwoju przedsiębiorczości, które to wpływają na wzmocnienie potencjału gospodarczego w skali regionu i kraju. Organizowana konferencja ma poszerzać kręgi działań dotyczących przedsięwzięć innowacyjnych opartych na współpracy pomiędzy sferą naukową a przedsiębiorstwami, administracją i podmiotami gospodarczymi.

TUTAJ można znaleźć szczegółowy harmonogram wydarzenia, zaproszenie oraz pobrać druk zgłoszeniowy udziału w konferencji.

Konferencja jest organizowana przy udziale Puławskiego Parku Naukowo - Technologicznego, odbywać się będzie pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Puławy, pod patronatem technicznym Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, patronatem naukowym Politechniki Lubelskiej i Politechniki Warszawskiej, patronatem medialnym: Politechnika Lubelska - Rzecznik Prasowy, Portal Innowacji z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości.
Sponsorzy konferencji:
projekt i realizacja: .e.y.c.