Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o realizacji II etapu projektu

Informacja o realizacji II Etapu Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Uzyskanie pozytywnej oceny za I Etap Projektu, było warunkiem koniecznym przyznania dofinansowania na II Etap Projektu. Tym samym kontynuujemy obecnie działania związane z realizacją zadań, tj. wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa.
projekt i realizacja: .e.y.c.