Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

IG baner top

IG top baner animacja

aktualności

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

Czytaj więcej...

Innowacje doceniane i wyróżniane

Informujemy, że projekt pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 i Działanie 4.1 z uwagi na: wypełnianie postulatu dokumentu "Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013" , udział w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy oraz wypełnianie zasadniczego celu Narodowej Strategii Spójności, jakim jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej, jest wyróżniany i doceniany wśród grupy innych, najbardziej nowatorskich i innowacyjnych projektów w skali kraju.

Czytaj więcej...

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

Czytaj więcej...

Refundacja za realizację zadania 7 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 7 z I ETAPU projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

1. Informujemy o pozyskaniu dofinansowania za zrealizowane w ramach w/w projektu zadanie 7 pn.: „Opracowanie systemu monitoringu sieci wodociągowej”.

Czytaj więcej...

Refundacja za realizację zadania 6 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 6 z I ETAPU projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.