Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

IG baner top

IG top baner animacja

aktualności

Pozytywna ocena I Etapu Projektu

Informujemy, że Projekt pn.„ Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa” prowadzony z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 - 4.1,  uzyskał pozytywną ocenę za I Etap realizacji działań.

Czytaj więcej...

Refundacja za realizację zadania 9 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 9 z I ETAPU Projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

1. Informujemy o pozyskaniu dofinansowania za zrealizowane w/w Zadanie pn.: „Opracowanie systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz założeń i zasad tworzenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy”.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do składania ofert

Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w Puławach zaprosiło do składania ofert na:

Czytaj więcej...

Refundacja za realizację zadania 8 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 8 z I ETAPU Projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

1. Informujemy o pozyskaniu dofinansowania za zrealizowane w ramach w/w Projektu zadanie 8 pn.: „Opracowanie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci kanalizacyjnej
wraz z prototypem modelu tej sieci”.

Czytaj więcej...

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w Projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.