Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

IG baner top

IG top baner animacja

aktualności

INNOWACYJNA GOSPODARKA - ROZSZERZENIE UMOWY

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomendowała zwiększenie zakresu rzeczowego Umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa". W związku z tym z dniem 09 marca br., podpisany został stosowny Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu. Zawarty Aneks zatwierdził pozytywną ocenę merytoryczno - finansową w pełnym zakresie dla rozliczania Projektu, w tym z realizacji prac niżej wymienionych:

Czytaj więcej...

POZYTYWNA OCENA KONTRAKTU NA WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY W PUŁAWACH

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oceniła pozytywnie wniosek rozliczeniowy z realizacji prac wdrożenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy w Puławach.

Czytaj więcej...

POZYTYWNA OCENA ZADANIA 5 II ETAPU PROJEKTU

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca zatwierdziła wniosek rozliczający zadanie 5 z II etapu Projektu prowadzonego dla wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej...

MONITORING SIECI WOD-KAN

W dniu 29 maja 2014 roku MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach podpisał umowę na zakres prac dotyczących utworzenia systemu monitoringu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą umowy jest firma: „Złote Runo" Sp. z o.o., ul. Hoża 57/15, 00-681 Warszawa.

Czytaj więcej...

UTWORZENIE CENTRALNEJ DYSPOZYTORNI RUCHU I MONITORING ENERGETYCZNY OBIEKTÓW SIECIOWYCH

Dnia 8 kwietnia 2014 roku MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach podpisał umowę na zakres prac dotyczących utworzenia Centralnej Dyspozytorni Ruchu oraz wdrożenia systemu monitoringu energetycznego obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.