Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

IG baner top

IG top baner animacja

aktualności

SYSTEM MONITORINGU KANALIZACJI SANITARNEJ W PUŁAWACH

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oceniała pozytywnie wniosek rozliczeniowy z realizacji prac za wdrożenie modelu sieci kanalizacji sanitarnej i za utworzenie systemu monitoringu kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcie było realizowane w terminie od dnia 01.09.2014 r. do dnia 31.05.2015 r. w ramach zadania 9 II Etapu Umowy o dofinansowanie Projektu na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa. Łączna wartość przedsięwzięcia stanowiła kwotę netto 530 307,60 PLN + 23% VAT = 652 278,35 PLN brutto. Poziom pozyskanego przez nas dofinansowania to 50% kosztów netto, czyli kwota 265 153,80 PLN, zgodnie z wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie przedsięwzięcia. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i wkład krajowy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , lata 2007 – 2013.

POZYTYWNA OCENA SYSTEMU SCADA W PUŁAWACH

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oceniała pozytywnie wniosek rozliczeniowy z realizacji prac wdrożenia zautomatyzowanego systemu sterowania SCADA sieciami i obiektami wod-kan będącymi w zarządzaniu MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach. Przedsięwzięcie było realizowane w terminie od dnia 01.12.2013 r. do dnia 31.10.2014 r. w ramach zadań: 6,7,8 II Etapu Umowy o dofinansowanie Projektu na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa. Łączna wartość przedsięwzięcia stanowiła kwotę netto 1 370 383,80 PLN + 23% VAT = 1 685 572,08 PLN brutto.
Poziom pozyskanego przez nas dofinansowania to 50% kosztów netto, czyli kwota 685 191,90 PLN, zgodnie z wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie przedsięwzięcia. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i wkład krajowy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013.

Dane techniczne wodomierzy zamontowanych przez MPWiK używanych do zdalnego odczytu na terenie miasta Puławy

Udostępniamy dane techniczne wodomierzy zamontowanych przez MPWiK i używanych do zdalnego odczytu na terenie miasta Puławy:

Informacja o uruchomieniu systemu e-bok

MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach informuje, że wprowadziło nową bezpłatną usługę e-BOK.
Usługa e-BOK jest dostępna dla wszystkich Państwa, którzy posiadają umowę podpisaną z MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach na świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków.

System e-BOK umożliwia Klientowi w sposób elektroniczny dostęp do usług, takich jak:
1. Kontrolowanie należności za usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków,
2. Sprawdzenie odczytów i podanie stanu wodomierza,
3. Wysyłanie i odbieranie korespondencji,
4. Informacje o statusie realizacji spraw.

System dostępny jest pod adresem:
https://ebok.mpwik.pulawy.pl

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszono przetarg nieograniczony na „WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY DLA AGLOMERACJI PUŁAWY NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH"

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach zaprasza do składania ofert na w/w zamówienie publiczne, w ramach realizacji Projektu Nr POIG.01.04.00-06-019/09; POIG.04.01.00-06-019/09 pn. "Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
• Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
• Strona internetowa Zamawiającego: www.mpwik.pulawy.pl
• Tablica ogłoszeń w siedzibie administracyjnej Zamawiającego

Ogłoszenie można pobrać TUTAJ
Informujemy tym samym, że w oparciu o w/w procedurę przetargu, nabywane i rozliczane będą zakupy i działania z zadania 10 II Etapu Projektu, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu wraz z integralnym Aneksem Nr UDA – POIG.01.04.00-06-019/09-05 UDA - POIG.04.01.00-06-019/09-05 z dnia 09.03.2015 r. oraz wytycznymi programowymi.
projekt i realizacja: .e.y.c.