Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

IG baner top

IG top baner animacja

aktualności

Informacja o wymianie wodomierzy głównych na terenie gmin: Końskowola i Żyrzyn

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach informuje, że od dnia 26.10.2015 r. do dnia 18.11.2015 r. w godz. od 10.00 do 18.00 na terenie miejscowości obsługiwanych przez system wodociągowy Gminy Końskowola – Celejów, Chrząchów, Chrząchówek, Klementowice, Końskowola, Las Stocki, Młynki, Nowy Pożóg, Opoka, Pulki, Rudy, Sielce, Skowieszyn, Stara Wieś, Stary Pożóg, Stok, Wronów oraz na terenie miejscowości obsługiwanych przez system wodociągowy Gminy Żyrzyn – Osiny, Osiny ZDUNG, Wola Osińska prowadzona będzie wymiana wodomierzy głównych. Prace będą wykonywane przez pracowników firmy „Techem" Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, działającą na rzecz naszej spółki w ramach realizacji Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa"– przedsięwzięcie „Wdrożenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy dla Aglomeracji Puławy na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach". Pracownicy firmy „Techem" posiadają stosowne upoważnienia w tym zakresie, wydane przez naszą spółkę. Prosimy Państwa o umożliwienie dostępu do wodomierzy w celu sprawnego montażu.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2015 – Jakość, Kreatywność, Efektywność

Z przyjemnością informujemy Państwa, że uzyskaliśmy pozytywną rekomendację ze strony Kapituły Programu RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2015 – Jakość, Kreatywność, Efektywność i znaleźliśmy się w gronie najbardziej innowacyjnych firm w Polsce.

Czytaj więcej...

SYSTEM MONITORINGU KANALIZACJI SANITARNEJ W PUŁAWACH

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oceniała pozytywnie wniosek rozliczeniowy z realizacji prac za wdrożenie modelu sieci kanalizacji sanitarnej i za utworzenie systemu monitoringu kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcie było realizowane w terminie od dnia 01.09.2014 r. do dnia 31.05.2015 r. w ramach zadania 9 II Etapu Umowy o dofinansowanie Projektu na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa. Łączna wartość przedsięwzięcia stanowiła kwotę netto 530 307,60 PLN + 23% VAT = 652 278,35 PLN brutto. Poziom pozyskanego przez nas dofinansowania to 50% kosztów netto, czyli kwota 265 153,80 PLN, zgodnie z wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie przedsięwzięcia. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i wkład krajowy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , lata 2007 – 2013.

POZYTYWNA OCENA SYSTEMU SCADA W PUŁAWACH

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oceniała pozytywnie wniosek rozliczeniowy z realizacji prac wdrożenia zautomatyzowanego systemu sterowania SCADA sieciami i obiektami wod-kan będącymi w zarządzaniu MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach. Przedsięwzięcie było realizowane w terminie od dnia 01.12.2013 r. do dnia 31.10.2014 r. w ramach zadań: 6,7,8 II Etapu Umowy o dofinansowanie Projektu na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa. Łączna wartość przedsięwzięcia stanowiła kwotę netto 1 370 383,80 PLN + 23% VAT = 1 685 572,08 PLN brutto.
Poziom pozyskanego przez nas dofinansowania to 50% kosztów netto, czyli kwota 685 191,90 PLN, zgodnie z wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie przedsięwzięcia. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i wkład krajowy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 - 2013.

Dane techniczne wodomierzy zamontowanych przez MPWiK używanych do zdalnego odczytu na terenie miasta Puławy

Udostępniamy dane techniczne wodomierzy zamontowanych przez MPWiK i używanych do zdalnego odczytu na terenie miasta Puławy:

projekt i realizacja: .e.y.c.