Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Projekt „Międzygminny system wodno ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” jedną z najlepszych inwestycji komunalnych Polski Wschodniej

W dniu 22 września 2016 r. podczas gali towarzyszącej III Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku, Rada Konsultacyjna plebiscytu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 wyróżniła Projekt „Międzygminny system wodno ściekowy w ramach aglomeracji TOP INWESTYCJE KOMUNALNE POLSKI WSCHODNIEJ 2016.
Celem konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej było wyróżnienie najlepszych inwestycji komunalnych, wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców pięciu województw Polski wschodniej. Konkurs miał za zadanie wyłonienie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach.
Główne kryterium konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 to efekt prorozwojowy inwestycji, a ponadto:

» rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu,
» walory estetyczne,
» funkcjonalność,
» nowatorstwo,
» współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji,
» montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.),
» aktywne gospodarowanie majątkiem.

Galeria zdjęć z wręczenia nagród.

W imieniu MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach nagrodę odebrał Roman Mazurek Prezes Zarządu. W imieniu gminy Miasto Puławy nagrodę odebrał Tadeusz Kocoń - Wiceprezydent Miasta Puławy.
W imieniu Gminy Końskowola nagrodę odebrał Stanisław Gołębiowski – Wójt Gminy Końskowola. W imieniu gminy Żyrzyn nagrodę odebrał Andrzej Bujek – Wójt Gminy Żyrzyn.

projekt i realizacja: .e.y.c.