Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Kolejny kontrakt na realizację projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” podpisany

W dniu 3 marca 2015 r. z firmą: WOD-GAZ T. i B. Sekita Sp. j. z siedzibą przy ul. Składowej 18, 24-100 Puławy - podpisana została umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przepompowni ścieków Rudy" realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – kontrakt nr 11.1.

Fotorelacja z wydarzenia:

projekt i realizacja: .e.y.c.