Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

listopad 2009

MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. przygotował i złożył w ramach konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 w dniu 27.11.2009r. wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla kompleksowego projektu pn: „Międzygminny system wodno ściekowy w ramach aglomeracji Puławy".

Projekt obejmuje:
  • budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej w Puławach oraz w Gminie Końskowola i Żyrzyn,
  • modernizację istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Puławach,
  • budowę sieci wodociągowych w Gminie Końskowola,
  • modernizację oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie gospodarki ściekowej, gazowo-energetycznej i osadowej jak również rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów pościekowych.
Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną I stopnia i został przekazany do oceny formalnej II stopnia.
projekt i realizacja: .e.y.c.