Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

IS baner top

IS top baner

aktualności

marzec 2012 - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Miło nam poinformować, że w dniu 16 marca 2012 roku została podpisana w Warszawie przez Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Panią Małgorzatę Skuchę oraz Prezesa Zarządu MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach Andrzeja Poleszaka umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”.

Czytaj więcej...

lipiec 2011

Dnia 22 lipca otrzymaliśmy informację o zakończeniu oceny merytorycznej II stopnia przez Grupę Roboczą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przekazaniu do Ministerstwa Środowiska informacji o spełnieniu przez MPWiK Beneficjenta w/w Wniosku wszystkich kryteriów merytorycznych II stopnia.

Maj 2011

11.05.211 została zaktualizowana lista rankingowa.

Projekt „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” znajduje się na 28 miejscu listy rankingowej.

Odnośnik do strony

Styczeń 2010 - kwiecień 2011

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalna I i II stopnia uzyskując pkt38,08 i znajduje się na 28 miejscu rankingowym mając statut projektu rezerwowego.

listopad 2009

MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. przygotował i złożył w ramach konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 w dniu 27.11.2009r. wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla kompleksowego projektu pn: „Międzygminny system wodno ściekowy w ramach aglomeracji Puławy".

Projekt obejmuje:
  • budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej w Puławach oraz w Gminie Końskowola i Żyrzyn,
  • modernizację istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Puławach,
  • budowę sieci wodociągowych w Gminie Końskowola,
  • modernizację oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie gospodarki ściekowej, gazowo-energetycznej i osadowej jak również rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów pościekowych.
Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną I stopnia i został przekazany do oceny formalnej II stopnia.
projekt i realizacja: .e.y.c.