Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

IS baner top

IS top baner

aktualności

Kolejny kontrakt na realizację projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” podpisany

W dniu 3 marca 2015 r. z firmą: WOD-GAZ T. i B. Sekita Sp. j. z siedzibą przy ul. Składowej 18, 24-100 Puławy - podpisana została umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przepompowni ścieków Rudy" realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – kontrakt nr 11.1.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej Projektu

Informujemy, że w dniu 14 listopada 2014 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisaliśmy umowę o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pod nazwą „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowywanych ze środków wspólnotowych.

Kolejny kontrakt przewidywany do realizacji w ramach Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” podpisany

W dniu 2 lipca 2014 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadań inwestycyjnych objętych Kontraktem Nr 9, w ramach którego w miejscowości Osiny gm. Żyrzyn wybudowany zostanie rurociąg grawitacyjny sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 7 km oraz rurociąg ciśnieniowy wraz z uzbrojeniem o długości 0,5 km.

Wykonawcą Kontraktu jest firma: AQUA Spółka z o.o. Tomaszowice Kol. 36A, 21-008 Tomaszowice. Wartość podpisanego kontraktu: 1 908 962,27 zł netto, 2 348 023,59 zł brutto.

Szczegóły zakresu rzeczowego w/w zadania inwestycyjnego znajdziecie Państwo w zakładce „przetargi".

Podpisaliśmy kolejny kontrakt w ramach Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”

W dniu 21 marca 2014 r. został podpisany Kontrakt Nr 9.1. „Budowa sieci wodociągowej Młynki, Witowice, Opoka i Chrząchów" realizowany w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wykonawcą Kontraktu jest firma: Marek Jedut, ul. Jana Sapiehy 2/61, 20-095 Lublin. Wartość podpisanego kontraktu: 2 339 825,62 zł netto (2 877 985,51 zł brutto).

Szczegóły zakresu rzeczowego w/w zadania inwestycyjnego znajdziecie Państwo w zakładce „przetargi".

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego

Informujemy, że w dniu 8 listopada 2013 r. podpisaliśmy umowę z podmiotem działającym pod firmą: Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów - na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej" realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Kontrakt nr 7.4.2. Etap II. Szczegóły zakresu rzeczowego w/w zadania inwestycyjnego znajdziecie Państwo w zakładce „przetargi".

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.